Privacy verklaring

Privacyverklaring FunFairGreen B.V  - 31 januari 2023 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FunFairGreen B.V acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 - onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring; 

 - onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

 - u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

 - passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

 - uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 FunFairGreen B.V is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.eco-logisch.be. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met FunFairGreen B.V.  

Afhandelen bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.  

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. 

Reclame 
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: Pagina 1 van 2 via social media U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

 -  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

 -  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

 -  het laten corrigeren van fouten  het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

 -  het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij 

 -  intrekken van toestemming  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens FunFairGreen B.V Isarweg 10 1043 AK Amsterdam rob@eco-logisch.nl of info@eco-logisch.be 0031206823707

 

Welke gegevens worden door Eco-Logisch verwerkt?

De gegevens die door Eco-Logisch worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. De actief verstrekte informatie: Dit zijn de gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, emailadres etc.), alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen (creditcardgegevens etc). Verkeersgegevens: Het IP adres van uw computer wordt geregistreerd.

 

Wat doet Eco-Logisch met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
  • u te kunnen verzoeken uw ervaringen met eco-Logisch te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;
  • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.

 

Links

De Eco-Logisch.be internetpagina bevat links naar andere internetpagina's. Deze Privacy Statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina's.

 

Cookies

Eco-Logisch maakt bij het aanbieden van haar producten en diensten gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internetpagina.

Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Overigens kunt u bij het surfen over het internet het accepteren van Cookies uitzetten in uw internetbrowser. In dat geval zult u echter niet als geregistreerd gebruiker van de Eco-Logisch.be internetpagina gebruik kunnen maken.

 

Uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd aan Eco-Logisch vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Eco-Logisch vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Eco-Logisch zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen etc dan kunt u per email Eco-Logisch hiervan op de hoogte stellen.

 

Veilig online met een beveiligde SSL verbinding

Eco-Logisch hecht veel waarde aan veilig internet. Om deze reden zijn de pagina's waar persoonsgegevens worden ingevuld beveiligd met een SSL certificaat. Klik hier voor meer informatie over het beveligings certificaat

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy beleid, kunt u ons hier een bericht sturen.